3. MULTIPL SKLEROZDA  KOGNISYON SEMPOZYUMU

10-11 KASIM 2018

SWISS GRAND EFES İZMİR

PROGRAM
 

10 Kasım 2018, Cumartesi

08:30 - 09:30 Kayıt ve İzmir Kahvaltısı

09:30 - 09:45 Açılış                                                                                                          
Dr. Serkan Özakbaş

Birinci Oturum

09:45 - 11:15 MS’te Bilişsel Tutuluma Giriş

Oturum Başkanları: Dr. Muhteşem Gedizlioğlu, Dr. Hüsnü Efendi

09:45 - 10:10 Arkada Oturanlar için MS ve Kognisyon                                               
Dr. Sıla Usar

10:10 - 10:35 Tutulum Alanları                                                                                     
Dr. Sedat Şen

10:35 - 11:00 MS alt-tiplerinde Bilişsel Profil                                                              
Dr. İrem Tiftikçioğlu

11:00 - 11:15 Sözel Bildiri 1, Sözel Bildiri 2

11:15 - 11:35 Ara

İkinci Oturum

11:35 - 13:05 Derinleşelim 1

                                Multipl Sklerozla İlişkili Bilişsel Tutulumun Mekanizması

Oturum Başkanları: Dr. Canan Yücesan, Dr. Belgin Koçer

11:35 - 12:00 Bilişsel Tutulumun Patogenezinde Gelişmeler                         
Dr. Erdem Tüzün

12:00 - 12:25 Bilişsel Tutulumun Değerlendirilmesinde Görüntüleme:

                            Yapısal ve Fonksiyonel Konnektivite                                 
Dr. Nabi Zorlu

12:25 - 12:50 MS’te Kognisyon ve Konnektivite                                           
Dr. Rahşan Göçmen

12:50 - 13:05 Sözel Bildiri 3, Sözel Bildiri 4

13:05 - 13:55 Öğle Yemeği

Üçüncü Oturum

13:55 - 15:30

Derinleşelim 2

Oturum Başkanları: Psk. Öget Öktem Tanör, Psk. Duygu Güngör Çulha

13:55 - 14:25 Bellek ve Çalışma Belleği                                                         
Psk. Şükriye Akça Kalem

14:25 - 14:50 Dikkat ve Konsantrasyon                                                           
Psk. Osman İyilikçi

14:50 - 15:00 Ölçüm                                                                                         
Psk.Hasan Arslan

15:00 - 15:30 Bilgi İşleme ve Yürütücü İşlevler                                               
Psk. Emel Erdoğan Bakar

15:30 - 15:45 Ara

Dördüncü Oturum

15:45 - 17:25

Derinleşelim 3

Oturum Başkanları: Dr. Yusuf Tamam, Psk. Metehan Irak

15:45 - 16:10 Görsel Uzaysal Biliş                                                                   
Psk. Murat Kurt

16:10 - 16:20 Ölçüm                                                                                         
Psk. Devrim Kalkan

16:20 - 16:50 Metakognisyon                                                                           
Psk. Metehan Irak 

16:50 - 17:10 MS’te Kullanılan Bataryalar                                                       
Dr. Cihat Uzunköprü

17:10 - 17:25 Sözel Bildiri 5, Sözel Bildiri 6

17:25 - 17:40 Ara

Beşinci Oturum

17:40 - 18:30 Bilim Uydusu -  NEDA ve Kognisyon ( Roche Desteği ile )

Oturum Başkanları: Dr. Özgül Ekmekçi, Dr. Recai Türkoğlu

17:40 - 18:05 NEDA Kavramı: Genel Bakış ve Tarihsel Süreç                    
 Dr. Serkan Demir

18:05 - 18:30       NEDA içinde Kognisyonun Yeri ve Gelecek                     
Dr. Bilge Piri Çınar

18:30 Birinci Günün Sonu

11 Kasım 2018, Pazar

Altıncı Oturum

09:00 - 10:30 MS’te Bilişsel Tutulumun Olası Bağıntıları

Oturum Başkanları: Dr. Figen Tokuçoğlu, Dr. Aysun Ünal

09:00 - 09:25 Bilişsel Rezerv                                                                             
Fzt. Turhan Kahraman

09:25 - 09:50 Yaş: MCI/Demans MS’li Beyinde Nereye Saklanır                   
Dr. Barış Topçular

09:50 - 10:15 Kişilik Özellikleri                                                                       
Dr. Özden Terbaş

10:15 - 10:30 Sözel Bildiri 7, Sözel Bildiri 8

10:30 - 10:45 Ara

Yedinci Oturum

10:45 - 11:40

Bilim Uydusu - Bilişsel Rehabilitasyon  

Oturum Başkanları: Dr. Rana Karabudak, Dr. Yeşim Beckmann

10:45 - 11:10 Bilişsel Rehabilitasyonun Temelleri                                             
 Dr. Emre Bora

11:10 - 11:40 Multipl Sklerozda Bilişsel Rehabilitasyon                                     
Psk. Dawn Langdon

11:40 - 12:10 Birlikte En İlginç Posterleri Bulalım!

                                                                                                                             
Dr. Gökçen Gözübatık Çelik

Psk. Pınar Yiğit

Fzt. Turhan Kahraman

Sekizinci Oturum

12:20 - 13:40

Tedavi 2018 - Son 1 yılda neler oldu?

Oturum Başkanları: Dr. Aksel Siva, Dr. Yaşar Zorlu

12:10 - 12:35 Özgül Tedaviler                                                                                                           
Dr. Belgin Petek Balcı

12:35 - 13:00 Semptomatik Tedaviler                                                                                               
Dr. Murat Terzi

13:00 - 13:25 Egzersiz                                                                                                                       
Fzt. Özge Ertekin

13:25 - 13:40 Sözel Bildiri 9, Sözel Bildiri 10

13:40 - 13:50 Ara

Dokuzuncu Oturum

13:50 - 14:40 Bir Fikrim Var

Oturum Başkanları: Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, Dr. Özlem Kayım Yıldız, Dr. Serhat Özkan

                                                                                                                                                             Fzt. Turhan Kahraman

                                                                                                                                                             Dr. Aslı Köşkderelioğlu

                                                                                                                                                             Dr. Gökçen Gözübatık Çelik

                                                                                                                                                             Psk. Seda Eroğlu

14:40 Kapanış ve 2019’a Davet

Veda Yemeği