BİLİMSEL PROGRAM

 

18 Mayıs 2019, Cumartesi

 

09:00-09:40 Kayıt ve İzmir Kahvaltısı
09:40-09:50 Açılış Dr. Serkan Özakbaş
09:50-10:00 Sempozyum Programı Tanıtımı Dr. Bilge Piri Çınar, Fzt. Turhan Kahraman
Birinci Oturum
10:00-11:35 Önce Klasikler: EDSS – MSFC Oturum Başkanları: Dr. Yaşar Zorlu, Dr. Hüsnü Efendi
10:00-10:20 Ölçmeden Olmaz – Ölçmenin Tarihinden Öğrendiklerimiz Dr. Sıla Usar İncirli
10:20-10:45 EDSS – Neurostatus Dr. Sedat Şen
10:45-11:10 EDSS’de 4 yanlış Kaç Doğruyu Götürür? – Olgu Örnekleriyle EDSS Hesaplamada Hatalar Dr. Cihat Uzunköprü
11:10-11:35 MSFC ve Olgularla Hesaplama Örnekleri Dr. İrem Tiftikçioğlu
11:35-11:55 İlk Sıcak Mola
İkinci Oturum
11:55-13:10 EDSS’nin İçinden: İhmal Ettiklerimiz Oturum Başkanları: Dr. Canan Yücesan, Dr. Cavit Boz
11:55-12:20 Görsel Sistem Dr. Ebru Nevin Çetin
12:20-12:45 Üriner Sistem Dr. Muammer Korkmaz
12:45-13:10 Duysal Etkilenme Ne Kadar “Engeller”? Dr. Figen Tokuçoğlu
13:10-13:35 Sözel Bildiriler 1
İlk Demiyelinizan Olayı İzole Optik Nörit Olan MS Hastalarında Fiziksel Engellilik Ve Bilişsel Bozukluk
Ece Akbayır1, Recai Türkoğlu2, Gülçin Benbir3, Selen Özyurt2, Erdil Arsoy2,Selin Turan2, Derya Karadeniz3, Vuslat Yılmaz1, Mehmet Gencer2 , Erdem Tüzün1
1 Sinirbilim Anabilim Dalı, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü,İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2 Nöroloji Kliniği, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3 Nöroloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Kronik Tekrarlayan İzole Optik Nöropati Vaka Tartışması
Vedat Çilingir1
1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
MS Hastası Kadınlarda İdrar Kontrolü Ve İdrar İnkontinans Tedavisinde FES’in Tek Başına Kullanması Ve TIDC Akımı ile Birlikte Uygulanmasının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Elaheh Ahmadi1, Alireza Azmand1
1 Gazi Üniversitesi,fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
13:35-14:30 Doyurucu Mola
Üçüncü Oturum
14:30-15:45 Ekstremite Engelliliğini Ölçmeye Giriş Oturum Başkanları: Dr. Nefati Kıylıoğlu, Dr. Yusuf Tamam
14:30-14:55 Neyi Ölçmek istersiniz: Kapasite mi, Performans mı? Fzt. Turhan Kahraman
14:55-15:20 Üst Ekstremite Değerlendirmesi Dr. Gökçen Çelik
15:20-15:45 Alt Ekstremite Değerlendirmesi Dr. Bilge Piri Çınar
15:45-16:05 Sözel Bildiriler
Multipl Sklerozda Üst Ekstremite İşlevleri ve MRG Lezyonları Arasındaki İlişki
Bilge Piri Çinar1Gülcan Kalaycı1, Serkan Özakbaş2
1 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Üst Ekstremite Motor Fonksiyonunun Değerlendirilmesi ve Yorgunlukla İlişkisi
Yüksel Güven Yorgun1, Asiye Tuğba Özdoğar2, Serkan Özakbaş3
1 Ödemiş Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı
3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Multipl Skleroz Hastalarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitelerine Başvuru Oranları ve Farkındalık?
Meral Seferoğlu1
1 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Bursa
16:05-16:30 İkinci Sıcak Mola
Dördüncü Oturum (Uydu Sempozyumu) 
16:30-18:10 Multipl sklerozda Fiziksel Engellilikte Kavramsal Dönüşüm (1): “No Evidence of Disease Activity – NEDA Hedeflenmeli mi? Oturum Başkanları: Dr. Aslı Tuncer, Dr. Murat Terzi
16:30-16:55 Nereden (Tarihçe) Dr. Aslı Köşkderelioğlu
16:55-17:20 Nerede (Günümüzdeki Yeri) Dr. Haluk Gümüş
17:20-17:45 Nereye (Gelecekteki Yeri) Dr. Aysun Ünal
17:45-18:10 Tartışma Dr. Aslı Köşkderelioğlu, Dr. Haluk Gümüş, Dr. Aysun Ünal, Dr. Bilge Piri Çınar, Dr. Cihat Uzunköprü

 

 

 

19 Mayıs 2019, Pazar

 

Beşinci Oturum
09:00-10:20 MS’te Sık Semptomların Ölçümü Oturum Başkanları: Dr. Belgin Koçer, Dr. Özgül Ekmekçi
09:00-09:20 Yorgunluğun Ölçümü Dr. Yüksel Güven Yorgun
09:20-09:40 Ağrının Ölçümü Dr. Özlem Kayım Yıldız
09:40-10:00 Spastisitenin Ölçümü Dr. Tuncay Gündüz
10:00-10:20 Huzursuz Bacak Sendromu Ölçümü Dr. Vedat Çilingir
10:20-10:40 Sözel Bildiriler
Multipl Sklerozda Yorgunluk Düzeylerinin Özürlülük, Depresyon, Anksiyete Ve Ağrı Ölçütleri İle ilişkisi
Levent Öcek1
1 Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Uşak
Hızlı Kilo Kaybı ile Multipl Skleroz Gelişimi Arasında İlişki Olabilir mi?
Ahmet Tüfekçi1
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Rize
Multiple Skleroz Alt Tiplerinde Nöropatik Ağrı Özelliklerinin Araştırılması
Emre Ata1Serkan Demir2
1 Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Ftr Servisi
2 Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisi
10:40-11:00 Üçüncü Sıcak Mola
Altıncı Oturum
11:00-12:35 Multipl sklerozda Fiziksel Engellilikte Kavramsal Dönüşüm (2): MS’te Fiziksel Engellilikte Düzelme Gösterilebilir mi? Oturum Başkanları: Dr. Murat Kürtüncü, Dr. Recai Türkoğlu
11:00-11:25 İmmunolojik Yansımalar Dr. Erdem Tüzün
11:25-11:50 Görüntülemeye Yansıyanlar Dr. Rahşan Göçmen
11:50-12:15 Kliniğe Yansıyanlar Dr. Belgin Petek Balcı
12:15-12:35 Tartışma Dr. Erdem Tüzün, Dr. Rahşan Göçmen, Dr. Belgin Petek Balcı, Dr. Özlem Kayım Yıldız, Dr. Sedat Şen
12:35-13:05 Son Sıcak Mola ve Poster Ziyareti
12:35-13:05 En İyi posteri Bulalım Oturum Başkanları: Dr. Mesrure Köseoğlu, Fzt. Asiye Tuba Özdoğar
Yedinci Oturum (Uydu Sempozyumu) 
13:05-14:40 Multipl sklerozda Fiziksel Engellilikte Kavramsal Dönüşüm (3): MS’te Fiziksel Engellilik Geri Döndürülebilir mi? Oturum Başkanları: Dr. Yeşim Beckmann, Dr. Serkan Özakbaş
13:05-13:25 Karamsar Bakış: MS’in tarihinden Öğrendiklerimiz Dr. Serkan Demir
13:25-13:50 Medikal Tedavinin Etkisi Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
13:50-14:15 Egzersizin etkisi Fzt. Özge Ertekin
14:15-14:40 Tartışma Fzt. Özge Ertekin, Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, Dr. Serkan Demir, Dr. Tuncay Gündüz, Fzt. Turhan Kahraman
14:40 Kapanış ve Doyurucu Veda